ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่จากอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๘

คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่จากอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๘
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุประวัติ  ฤทธิ์ชู  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม  ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่จากนายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8     ณ ห้องทำงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8.../      


เอกสารแนบ