ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าคารวะท่านชาติชาย สุขไสย


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2559 ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  โดยการมอบสิ่งของให้แก่หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นอกจากนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างศาลอุทธรณ์ภาค 8 ศาลแรงงานภาค 8 ศาลจังหวัดภูเก็ต และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต ... /