ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

กลุ่มแชร์เถ้าแก่ร้อยล้านจังหวัดภูเก็ตและคณะ ร่วมมอบข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม

กลุ่มแชร์เถ้าแก่ร้อยล้านจังหวัดภูเก็ตและคณะ  ร่วมมอบข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม


เอกสารแนบ