ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้บริการเขียนคำร้องบริการประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้บริการเขียนคำร้องบริการประชาชน