ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และคณะ เข้าคารวะนายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8

นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และคณะ เข้าคารวะนายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับนายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลแรงงาน  ภาค 8  ณ ศาลแรงงานภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./