ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายคณิต ยงสกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบ และคณะผู้พิพากษาสมทบ มอบเงินสมทบทุนจัดเตรียมอาหารของศาลยุติธรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายคณิต ยงสกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบ และคณะผู้พิพากษาสมทบ มอบเงินสมทบทุนจัดเตรียมอาหารของศาลยุติธรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากนายคณิต ยงสกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบ และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดเตรียมอาหารของศาลยุติธรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจาก ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.