ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าอำลา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และนายธันว์ บุณยะตุลานนท์เลขาธิการศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการศาลอื่น

 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าอำลา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และนายธันว์ บุณยะตุลานนท์เลขาธิการศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการศาลอื่น
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนายไพรัช เกิดศิริ ผู้พิพากษาอาวุโส
ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าอำลา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘
และนายธันว์ บุณยะตุลานนท์   เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการศาลอื่น ในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2560                
ณ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.