ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และคณะ เข้าอำลา นายชวลิต ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เนื่องโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการศาลอื่น

นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และคณะ  เข้าอำลา นายชวลิต ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เนื่องโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการศาลอื่น
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าอำลา นายชวลิต ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เนื่องโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการศาลอื่น ในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2560 ณ ศาลแรงงานภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต