ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต