ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม “ร่วมใจบริจาคโลหิต”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลจังหวัดภูเก็ต  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม “ร่วมใจบริจาคโลหิต”
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม “ร่วมใจบริจาคโลหิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ