ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นางอโนชา ชีวิตโสภณ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และคณะ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นางอโนชา ชีวิตโสภณ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และคณะ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ  นางอโนชา ชีวิตโสภณ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และคณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการคดีในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ”ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศาล ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต