ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม จัดกิจกรรม “ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดภูเก็ตร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต…/


เอกสารแนบ