ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ขอพรปีใหม่ไทย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค ๘

ขอพรปีใหม่ไทย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค ๘
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายนราธิป  บุญญพนิช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาล และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพรนายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต... /