ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ขอพรปีใหม่ไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ขอพรปีใหม่ไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาล และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพรนายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘  เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต... /


เอกสารแนบ