ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ในโครงการ “เด็กไทย รู้ทันภัย ห่วงใยตนเอง ประจำปี 2560 (กิจกรรมเยาวชนเยี่ยมศาล)”

บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้   ในโครงการ “เด็กไทย รู้ทันภัย ห่วงใยตนเอง ประจำปี 2560 (กิจกรรมเยาวชนเยี่ยมศาล)”
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะทู้  คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้  จำนวน 110 คน ที่เข้าร่วมโครงการ “เด็กไทย รู้ทันภัย ห่วงใยตนเอง ประจำปี 2560 โดยมีนายพฤฒิพงษ์ เลิศชัยมงคล 
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้    แก่นักเรียน ทั้งนี้  ได้จัดให้มีกิจกรรมศาลจำลอง เยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี
ห้องตรวจสอบการจับ ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน และห้องขัง ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต../ 


เอกสารแนบ