ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ หน้าอาคารศาลแรงงานภาค ๘

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560  ณ บริเวณลานพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ หน้าอาคารศาลแรงงานภาค ๘
เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  ๒๕๕9  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันรพี เพื่อเทิดพระเกียรติ
และสดุดีพระกรณียกิจ รวมถึงแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยจัดพิธีสงฆ์  พิธีวางพวงมาลา และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ณ บริเวณลานพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ หน้าอาคารศาลแรงงานภาค ๘../ 


เอกสารแนบ