ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีปิดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด” กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีปิดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด” กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีปิดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด” กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คน ได้รับการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู ไม่ให้หวนมากระทำความผิดซ้ำ รวมทั้งเรียนรู้ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ โดยมี นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บังคับการกองพัน   ทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๕  ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธี ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี.../