ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณป่าชายเลนชุมชนท่าสัก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณป่าชายเลนชุมชนท่าสัก
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายวงศนันท์ วิวัฒน์วานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณป่าชายเลนชุมชนท่าสัก บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต./