ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบ จัดโครงการ ?ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชน? ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบ จัดโครงการ ?ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชน? ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบ  จัดโครงการ “ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชน” เพื่อเป็นการติดตามผลการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


เอกสารแนบ