ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวาย พระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวาย พระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม   คดีครอบครัว ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต../