ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นางวิไล สร้อยอินทนิล นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการฯ

นางวิไล  สร้อยอินทนิล นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการฯ
เมื่อวันที่  1  เมษายน  2559  นางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ถึงนโยบายการบริหารงานและการดำเนินการโครงการต่างๆ ของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต