ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะนางนิภา ชัยเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมคารวะนางนิภา  ชัยเจริญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  นายวงศ์นันท์  วิวัฒน์วานิช   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  นายทศพล  พิทักษ์เนตินัย  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวมาเรียม วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและคอรบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าพบและรายงานตัวต่อนายชวลิต  ลีฬหาวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๘  ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่ง   ณ  ศาลแรงงานภาค 8  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต... /