ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและคอรบครัวจังหวัดภูเก็ต นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลและรายงานตัวต่อ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและคอรบครัวจังหวัดภูเก็ต นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลและรายงานตัวต่อ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นางสาวมาเรียม วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและคอรบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลและรายงานตัวต่อนายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  นายวงศ์นันท์  วิวัฒน์วานิช  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  และนายทศพล  พิทักษ์เนตินัย ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่ง ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต... /