ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และคณะ เข้ารายงานตัวประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นายไพรัช  เกิดศิริ  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  พร้อมคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว  และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต   ร่วมให้การต้อนรับนายชาติชาย  สุขไสย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายวงศ์นันท์  วิวัฒน์วานิช  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายทศพล  พิทักษ์เนตินัย  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต   ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต... /