ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65  พรรษา
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม   คดีครอบครัว ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต../