ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเรียนรู้การปฏิบัติงาน เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเรียนรู้การปฏิบัติงาน  เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการเรียนรู้การปฏิบัติงาน เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีนางสาวมนรดา สอิ้งทอง นิติกรชำนาญการ
นำเสนอ ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../