ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ?ยกระดับคุณค่าชีวิต ด้วยวิธีเต้าเต๋อซิ่นซี?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ?ยกระดับคุณค่าชีวิต ด้วยวิธีเต้าเต๋อซิ่นซี?
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ยกระดับคุณค่าชีวิต ด้วยวิธีเต้าเต๋อซิ่นซี”  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันโรค และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
โดยมีนางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ และทันตแพทย์หญิง วีธนี กาญจน์ก่อกุล เป็นผู้ฝึกสอน และมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม  เป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./