ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ นางสาวรวี คูหามุข ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ นางสาวรวี คูหามุข ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาล
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนางสาวรวี คูหามุข ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตและคณะ เกี่ยวกับการมาตรการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และกรณีเกิดเหตุชุลมุนในสถานพินิจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายและเป็นภัยต่อบุคคลอื่น  ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ชั้น 2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./