ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สัญจรพบประชาชน? ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) อำเภอถลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สัญจรพบประชาชน? ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) อำเภอถลาง
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสัญจรพบประชาชน
ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การติดต่อราชการศาล
การขอปล่อยตัวชั่วคราว และให้คำปรึกษา แนะนำด้านอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้บริการ
ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ