ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาล ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  ตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาล ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 รองอธิบดีผู้พิพากษา  ภาค 8 และคณะ ได้มาตรวจนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง และการตรวจนิเทศงานธุรการศาล ครั้งที่ 2/2560 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ../


เอกสารแนบ