ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงาน โครงการ ?ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงาน โครงการ ?ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน?
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม        อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./