ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ตในการประชุม "วาระยามเช้าสัญจร"

นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ตในการประชุม \"วาระยามเช้าสัญจร\"
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ตในการประชุม“วาระยามเช้าสัญจร” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องบูกิตตา แกรนด์บอลรูม โรงแรมบูกิตตา แอนด์ สปา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต... /