ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 2560 นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ในภาค ๘ และภาค ๙ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม ในโอกาสนี้ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ


เอกสารแนบ