ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวมาเรียม วันเดวา
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ได้ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
โดยมีผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้องยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./