ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ โดยเปิดสอนวิชา การให้บริการในห้องอาหาร

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ โดยเปิดสอนวิชา การให้บริการในห้องอาหาร
เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและคณะผู้พิพากษาสมทบ    ได้จัดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้” โดยเปิดสอนวิชา การให้บริการในห้องอาหาร ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจำนวน 18 คน โดยมีนายประเภท คุ้มครอง และนางสาวสุพัตรา ลุกเซ็น เป็นผู้ฝึกสอน และมี  นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกวิชาชีพ มีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ