ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

เลี้ยงส่ง นางสาวอายีซะห์ เจะดาโอะ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลจังหวัดปัตตานี

เลี้ยงส่ง นางสาวอายีซะห์ เจะดาโอะ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 25๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
และคณะเจ้าหน้าที่ศาล เลี้ยงส่ง นางสาวอายีซะห์ เจะดาโอะ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลจังหวัดปัตตานี
โดยมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 ณ ร้านอาหารมาลีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./