ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศาลยุติธรรม

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศาลยุติธรรม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ
ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2560 ณ วัดสะปำธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./