ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ตในการประชุม?สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต? (Good morning @Phuket)

ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ตในการประชุม?สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต? (Good morning @Phuket)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวมาเรียม  วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ตในการประชุม“สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต” (Good morning @Phuket)  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ  ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานแขวงทางหลวงภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต... /