ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่วมรดน้ำขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย

ร่วมรดน้ำขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายพฤติพงษ์ เลิศชัยมงคล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาล และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพรนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และ นายไพรัช เกิดศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต... /


เอกสารแนบ