ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../