ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายไพรัช เกิดศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายไพรัช เกิดศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ
และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายไพรัช เกิดศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต…/