ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ให้การต้อนรับ นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และผู้พิพากษา

ให้การต้อนรับ นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  และผู้พิพากษา
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน 2560 นายไพรัช เกิดศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ
ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต   นายพฤฒิพงษ์ เลิศชัยมงคล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนายกิตติศักดิ์ ดิษฐแก้ว   ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ