ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมีนาคม 2560

ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการ
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ได้ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมีนาคม 2560โดยมีผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมประชุม  
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้องยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./