ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งบริเวณภายในอาคารให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และบริเวณรอบนอกอาคารให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวชอุ่มมีความร่มเย็นมีทัศนียภาพที่สงบร่มรื่น และสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ./


เอกสารแนบ