ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

โครงการ ?ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน? ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการ ?ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน? ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน” ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.


เอกสารแนบ