ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ละมัย ?จันทรสุกรี มารดาของนางสมจิตร ศักดิ์ศรีทวี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ละมัย  ?จันทรสุกรี มารดาของนางสมจิตร ศักดิ์ศรีทวี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยนายชาติชาย สุขไชย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ละมัย
จันทรสุกรี มารดาของนางสมจิตร ศักดิ์ศรีทวี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ