ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรม ?ครอบครัวสัมพันธ์? รุ่นที่ 1

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรม ?ครอบครัวสัมพันธ์? รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรม “ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีครอบครัว  เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 ครอบครัว เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้รับทราบปัญหาและ    แนวทางแก้ไขไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก โดยนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายวงศนันท์ วิวัฒน์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โดยมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./