ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ต้อนรับ นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะตรวจราชการ

ต้อนรับ นายอาเล็ก  จรรยาทรัพย์กิจ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะตรวจราชการ