ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสบทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสบทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสบทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560   ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการและคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล
ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./