ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

โครงการ ?ศูนย์การเรียนรู้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต? ประจำปี 2560

โครงการ ?ศูนย์การเรียนรู้  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต? ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี   ของศาลจำนวน 20 คน ได้ฝึกอบรมอาชีพงานบริการกาแฟและเครื่องดื่ม โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกวิชาชีพ โดยมีผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และผู้อำนวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./


เอกสารแนบ